NOTA LEGAL

1.  Dades identificatives del titular i responsable del lloc web.

Tal com recull la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Guillem Espinach Chertó, com a titular del lloc web www.tarongesnostres.cat, us informa de les dades identificatives exigides per l’esmenada norma:

 • Nom: GUILLEM ESPINACH CHERTÓ
 • Domicili: La Riera 14, 2-3, 08640 Olesa de Montserrat (Barcelona)
 • NIF: 40935989Z
 • E-mail: info@tarongesnostres.cat

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els Usuaris del lloc web www.tarongesnostres.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

 

2.  Finalitat del lloc web.

Els serveis prestats pel responsable del lloc web són els següents:

 • Venda de fruita i verdura al comerç electronic del lloc web.
 • Gestionar la llista de subscriptors i clients de wwwtarongesnostres.cat.
 • Subministrament de continguts al bloc que hi ha al mateix lloc web.

 

3.  Condicions d’us.

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les presents clàuseles i condicions incloses en l’Avís Legal, però que pel simple ús del lloc web no significa l’inici de cap relació laboral/comercial.

El lloc web https://www.tarongesnostres.cat (des d’ara TarongesNostres) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis (des d’ara, “continguts”) i dades propietat de Guillem Espinach Chertó. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web i s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol dels continguts del lloc web, com ara informacions, textos, dades, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari del lloc web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador.

De la mateixa manera, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix Taronges Nostres a través del seu lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a NO emprar-los per:

• incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

• difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;

• provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc web https://www.tarongesnostres.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

• intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges i/o dades.

TarongesNostres es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, TarongesNostres no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc, comentaris o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

 

4.  Propietat intel·lectual.

Guillem Espinach Chertó per sí o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web TarongesNostres, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Titularitat de Guillem Espinach Chertó o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Guillem Espinach Chertó, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Guillem Espinach Chertó.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Guillem Espinach Chertó. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del lloc web https://www.tarongesnostres.cat.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Guillem Espinach Chertó o de tercers inclosos al lloc web que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

5.  Política d’enllaços.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al lloc web TarongesNostres haurà de sotmetre les següents condicions:

• No serà necessària autorització prèvia per a crear hiperenllaços que serveixin per accedir a la pàgina, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Guillem Espinach Chertó.

• No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni “macros” o frames amb el web de TarongesNostres sense la seva prèvia autorització expressa.

• No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre TarongesNostres el seu administrador o col·laboradors, o de les persones que es relacionin amb el lloc web per qualsevol motiu, o dels Usuaris del lloc web, o dels continguts subministrats.

• L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Guillem Espinach Chertó i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Guillem Espinach Chertó dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

• La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. En qualsevol cas, Guillem Espinach Chertó no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

• El lloc web TarongesNostres pot posar a disposició de l’Usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

 

6.  Disponibilitat del lloc web.

Guillem Espinach Chertó no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web TarongesNostres, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que realitzarà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

Guillem Espinach Chertó no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació de servei del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de Guillem Espinach Chertó de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Per tant, Guillem Espinach Chertó no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei del lloc web, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

7.  Limitació de responsabilitat.

Guillem Espinach Chertó no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics del lloc web, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

8.  Modificacions i disponibilitat dels continguts.

Guillem Espinach Chertó es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web TarongesNostres, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts, com productes i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al lloc web.

La prestació del servei del lloc web TarongesNostres i dels seus continguts té, en principi, durada indefinida. Tot i així, Guillem Espinach Chertó es l’únic autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del lloc web i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment i, si és raonablement possible, advertirà prèviament del tancament o suspensió del lloc web.

Guillem Espinach Chertó es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les esmentades Condicions Generals d’Ús.

 

9.  Protecció de dades de caràcter personal.

Guillem Espinach Chertó, com a propietari i responsable del lloc web TarongesNostres.cat, informa a l’Usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de la LOPD, el Reial Decret 1720/2007, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen en l’esmentat Reglament pel que fa a la seva integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

Durant la navegació pel lloc web www.tarongesnostres.cat és possible es que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a tal l’efecte: per subscriure’s a rebre informació dels productes del lloc web, per contactar o per formalitzar una comanda. Aquestes dades formaran part dels fitxers esmentats al paràgraf anterior.

Així, quan vostè facilita les seves dades personals a través del lloc web TarongesNostres.cat o les comunica directament a Guillem Espinach Chertó, autoritza a aquest al seu ús i tractament informàtic, per poder facilitar-li informació sobre els nostres productes, serveis i promocions, i en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud enviant un correu electrònic a info@tarongesnostres.cat  o per comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment.

Si ho desitges, pots consultar tota la informació detallada referent al tractament de les teves dades personals a la nostra Política de Privacitat.

 

10.  Jurisdicció i Lleis aplicables.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc web contingudes en la present informació legal, així com qualsevol relació entre vostè com usuari-visitant del lloc web TarongesNostres i Guillem Espinach Chertó com a titular i responsable del mateix es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts a la que li correspongui, i sotmetent-se als jutjats i tribunals de Martorell (Espanya), a no ser que la llei aplicable disposi una altra cosa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.  Responsable del tractament de dades

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades (des d’ara “RGPD”), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través del lloc web https://tarongesnostres.cat (des d’ara “lloc web”o “TarongesNostres.cat”) siguin incloses en un fitxer propietat de:

 • GUILLEM ESPINACH CHERTÓ (des d’ara “Responsable del tractament” de dades)
 • NIF: 40935989Z
 • Domicili: La Riera 14, 2-3, 08640 Olesa de Montserrat
 • Email: info@tarongesnostres.cat

i amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries implementades, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, establertes al Real Decret 1720/2007.

Així, manifesto el meu compromís en mantenir i garantir les relacions comercials de manera segura, mitjançant la protecció de les dades i garantint el dret de privacitat de cadascun del usuaris del lloc web.

 

2.    Finalitat de les dades personals obtingudes i consentiment al tractament.

Per tractar les teves dades personals, aplicaré segons el RGPD els següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència. Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades. Només et demanaré dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requereixo.
 • Principi de limitació del termini de conservació. Com més endavant podràs comprovar, les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat. Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

 

En definitiva, el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats:

• Atendre i contestar les comunicacions o sol·licituds rebudes ja sigui a través del correu electrònic o del formulari del lloc web.

• Atendre les sol·licituds de compra que realitzin els interessats a través del web, així com el manteniment, si escau, de la relació contractual establerta.

• Les dades personals dels interessats que han formalitzat una comanda o més s’utilitzaran amb finalitat de gestionar la seva participació en sortejos i concursos realitzats per TarongesNostres.cat.

• Manteniment d’històrics de relacions comercials.

• Realitzar accions de publicitat i prospecció comercial.

• Així mateix, el lloc web tarongesnostres.cat del que en sóc propietari, registrarà i conservarà l’adreça IP des de la qual l’Usuari va atorgar les seves dades personals i de posteriors connexions, així com els moments temporals d’inscripció i de connexions posteriors, als efectes de prova del consentiment anteriorment referit, així com de verificació del comportament de l’Usuari i el seu ús del servei del lloc web TarongesNostres.cat. Una adreça d’IP és un número que se li assigna al seu ordinador quan fa servir Internet. La seva adreça de IP també és utilitzada per ajudar a identificar-dins d’una sessió particular i per recol·lectar informació demogràfica general.

• Permetre el funcionament del lloc web, a través de cookies tècniques i funcionals tal com es detalla a la nostra política de cookies.

 

3.  Consentiment informat del tractament de dades

Guillem Espinach Chertó, com a propietari i responsable del tractament de dades del lloc web TarongesNostres.cat, informa a l’Usuari del lloc web que aquesta política de privacitat conté tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que porta a terme com a responsable de TarongesNostres.cat.

Així, quan l’Usuari no mantingui relacions comercials amb Guillem Espinach Chertó referides al lloc web TarongesNostres.cat aquell ha de tenir en compte i és informat que l’enviament d’un correu electrònic o l’enviament de les dades personals a través del formulari de contacte del lloc web o la comunicació per part de l’Usuari a Guillem Espinach Chertó de qualsevol altres dades personals comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per part de Guillem Espinach Chertó amb les finalitats establertes a l’apartat “2” d’aquesta política de privacitat, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació. En cas contrari, si l’Usuari no està d’acord, si us plau s’abstingui d’enviar correus electrònics o comunicar les seves dades personals a Guillem Espinach Chertó.

Als mateixos efectes Guillem Espinach Chertó igualment informa que, si l’Usuari envia un correu electrònic o li comunica les seves dades personals per raó del càrrec que ocupa en una empresa -ja sigui com a administrador, gerent, representant i / o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en la mateixa-, s’entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure inequívoc específic informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per part de Guillem Espinach Chertó amb les finalitats establertes a l’apartat “2” d’aquesta política de privacitat, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació. En cas contrari, si l’Usuari no està d’acord, si us plau s’abstingui d’enviar correus electrònics o comunicar les seves dades personals a Guillem Espinach Chertó.

 

4.  Enviament i Registre de les dades personals

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis del lloc web TarongesNostres.cat. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del lloc web TarongesNostres.cat.

 

5.  Mesures de seguretat adoptades en relació al tractament de les dades personals

Guillem Espinach Chertó, com a propietari i responsable del lloc web TarongesNostres.cat, informa a l’Usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de la LOPD, el Reial Decret 1720/2007, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen en l’esmentat Reglament pel que fa a la seva integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

No obstant això, pel fet que el lloc web no pot garantir la invulnerabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

 

6.  Exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades

De la mateixa manera que, conforme a l’apartat “3” d’aquesta política de privacitat, quan vostè facilita les seves dades personals a través del lloc web TarongesNostres.cat o les comunica directament a Guillem Espinach Chertó autoritza a aquest al seu ús i tractament informàtic, amb les finalitats exposades a l’apartat “2” d’aquesta política de privacitat per poder facilitar-li informació sobre els nostres productes, serveis i promocions, en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud enviant un correu electrònic a: info@tarongesnostres.cat

O bé a la següent adreça de correu postal:

GUILLEM ESPINACH CHERTÓ

Carrer La Riera 14, 2-3

08640 Olesa de Montserrat

 

7.  Dades especialment sensibles

En la formalització dels camps de text lliure dels formularis del lloc web no es permet la introducció d’informació personal relativa a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, salut, vida sexual o aspectes racials en cap circumstància.

En cas d’introduir alguna informació relativa als aspectes esmentats en la sol·licitud del formulari de contacte o correu electrònic seran immediatament esborrats dels nostres sistemes d’informació sense poder atendre la consulta realitzada, ja que aquestes dades no són necessaris ni pertinents per a la finalitat de la consulta.

Les dades sol·licitades per l’Usuari indicats amb un asterisc (*) seran les estrictament necessàries per a poder posar-se en contacte amb l’Usuari.

En cap cas el fet de no proporcionar més dades que les estrictament necessàries suposarà una minva en la qualitat del servei que ofereix el lloc web.

 

8.  Qualitat de les dades

Guillem Espinach Chertó, com a propietari i responsable del lloc web TarongesNostres.cat, adverteix l’Usuari del lloc web que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals. Així, l’Usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, tan per correu electrònic com per qualsevol formulari del lloc web o en qualsevol comunicació a Guillem Espinach Chertó, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

A aquests efectes, l’Usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers o a Guillem Espinach Chertó, per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, erronis, no actuals, inadequats o impertinents.

Igualment l’usuari que utilitzi les dades personals d’un tercer, respondrà davant d’aquest de l’obligació d’informació establerta a l’article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat.

Les dades obtingudes són les adequades per la finalitat per la qual es recullen, són estrictament confidencials i, per tant, no es comunicaran a terceres entitats.

 

9.  Dades de menors d’edat

El serveis del lloc web TarongesNostres.cat van dirigits a persones majors d’edat. Pel que si l’Usuari és menor de 18 anys s’abstingui de facilitar les seves dades personals, ja que per fer-ho es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors i que ho hagi notificat a Guillem Espinach Chertó com a responsable del tractament de dades del lloc web abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del lloc web.

 

10.  Actualització de les dades

L’Usuari del lloc web és l’única font d’informació de les seves dades personals, de manera que, li prego que, per tal de mantenir les dades actualitzades i posades al dia en tot moment d’acord amb els principis de la LOPD, comuniqui a l’adreça indicada per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, qualsevol variació de les mateixes, així com el cessament de la seva activitat en l’entitat a la qual representa en el seu cas, per a procedir a la cancel·lació i / o tractament històric de les mateixes.

 

11.  Serveis oferts per tercers al lloc web

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat del lloc web https://tarongesnostres.cat s’utilitzen els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

 • Hosting: CDmon
 • Creació de “Landing Pages”: LeadPages
 • Serveis d’enviament de correus electrònics: Mailchimp
 • Plataforma de pagament: Woocommerce
 • Passarel·les de pagament: Redsys i PayPal
 • Privacitat de fonts de rastreig utilitzades el lloc web: Google Analytics
 • Manteniment lloc web: Omitsis Consulting
 • Enviament i logística dels productes de TarongesNostres.cat: MRW

 

12.  Sistemes de captació de les dades personals

 • Formularis de subscripció al lloc web: dins el lloc web hi ha diversos formularis per activar la subscripció i formar part de la llista de subscriptors que es gestiona amb Mailchimp per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic i gestió de subscripcions.

 

 • Els Usuaris podran donar-se de baixa de de la llista de subscripció des de qualsevol d’aquests correus electrònics enviats fent clic a l’enllaç “Donar-se de baixa de la llista”.

 

 • Formularis de contacte al lloc web: dins el lloc web hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web. Aquestes dades s’emmagatzemaran en el Hosting.

 

 • Venda de poductes: a través del lloc web, es poden adquirir productes, en aquest cas, es requereixen dades del comprador per poder-li enviar i generar la factura (nom, cognom, adreça, telèfon i e-mail). Aquestes dades s’emmagatzemaran en el Hosting. A més, el nom i el correu electrònic, formaran part de la llista de subscriptors i clients gestionada amb Mailchimp per a l’enviament de campanyes de màrqueting per correu electrònic.

 

 • En el cas de pagament d’aquests productes amb targeta de crèdit (Redsys) o PayPal se surt del lloc web TarongesNostres.cat per fer el pagament a les plataformes de pagament ja ressenyades, que són les garanteixen la seguretat i privadesa de les dades de pagament.

 

 • Els serveis de transport i logística dels nostres productes els realitza l’empresa MRW per la qual cosa serà necessària la introducció de les dades d’enviament al sistema que l’esmentada empresa disposa per a tal efecte, i és garanteix la seguretat i privadesa de les dades necessàries per al lliurament del producte.

 

 • Sistemes de rastreig utilitzats en el lloc web: Google (Analytics) al lloc web TarongesNostres.cat també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i es tracta d’informació en conjunt per a comprendre millor quina és la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels usuaris també ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

 

 • Cookies: quan l’Usuari es registra o navega pel lloc web, s’emmagatzemen “cookies”. L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

 

 • Així mateix, també vull informar-te que per a la captació de nous subscriptors i clients faig servir Facebook Ads per la qual cosa en generar un anunci a la plataforma de Facebook es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc, per la qual cosa les dades obtingudes per aquesta plataforma estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades (e-mail i nom) per registrar-se a la llista de subscriptors del lloc web TarongesNostres.cat.

 

Cal que sàpigues que no compartiré, ni vendré, ni llogaré la teva informació personal amb altres parts, però puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats, necessaris per poder prestar-te alguns serveis.

 

13.  Xarxes socials

 • Facebook

TarongesNostres.cat te la pàgina a Facebook facebook.com/tarongesnostres des d’on comparteix notícies, activitats, programes i altres qüestions que puguin ser del teu interès. No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure la pàgina de TarongesNostres a Facebook.

Si tens un compte a Facebook i fas clic a “M’agrada” a la pàgina de TarongesNostres, pots enviar comentaris o fer clic a “M’agrada” a les entrades individuals. Si comentes o fas clic a “M’agrada” en el contingut de TarongesNostres, la teva informació d’identificació personal serà visible per altres usuaris de Facebook. La quantitat d’informació personal visible dependrà de la teva pròpia configuració de privacitat a Facebook.

Guillem Espinach Chertó com a administrador de la pagina TarongesNostres a Facebook no recull, utilitza ni revela cap informació sobre els visitants que comenten o fan clic a “M’agrada” a la pàgina de TarongesNostres a Facebook. Facebook recol·lecta i reporta informació d’identificació personal sobre les activitats de la pàgina de TarongesNostres a Facebook. Aquesta informació està protegida per contrasenya i només està disponible per l’administradors de TarongesNostres. La política de privacitat de Facebook està disponible a: http://www.facebook.com/about/privacy/.

 

 • Twitter

TarongesNostres.cat també utilitza Twitter (twitter.tarongesnostres) per enviar missatges, també anomenats “tuits” o “piulades”, per compartir informació sobre Taronges Nostres, activitats, programes i altres qüestions que puguin ser del teu interès. També responem a comentaris i preguntes enviades a TarongesNostres, a través de Twitter.

No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure la nostra pàgina a Twitter. Si et vols subscriure (també anomenat “Follow”) als “feeds” de TarongesNostres a Twitter, pots crear-te un compte a Twitter i establir la teva configuració de privacitat.

Guillem Espinach Chertó com a administrador del perfil de TarongesNostres a Twitter, monitoritza el nombre de subscriptors (anomenats “Followers”) i respon als seus comentaris i preguntes a través de Twitter, però no recull, emmagatzema, divulga o comparteix cap informació sobre les persones que segueixen a TarongesNostres a Twitter. La política de privacitat de Twitter està disponible a: http://twitter.com/privacy.

 

 • Instagram

TarongesNostres.cat també està a Instagram (instagram.com/tarongesnostres) per compartir fotografies sobre Taronges Nostres. També podem compartir, amb el seu permís, fotos que els nostres clients ens han fet arribar.Rresponem a comentaris i preguntes enviades a TarongesNostres, a través d’aquesta xarxa social.

No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure el nostre perfil a Instagram. Si et vols subscriure (també anomenat “Seguidor”) als posts de TarongesNostres a Instagram, pots crear-te un compte a Instagram i establir la teva configuració de privacitat.

Guillem Espinach Chertó com a administrador del perfil de TarongesNostres a Instagram, monitoritza el nombre de “seguidors” i respon als seus comentaris i preguntes a través d’Instagram, però no recull, emmagatzema, divulga o comparteix cap informació sobre les persones que segueixen a TarongesNostres a Instagram. La política de privacitat d’Instagram està disponible a: https://help.instagram.com/155833707900388.

 

14.  Modificació de la política de privacitat

Guillem Espinach Chertó, com a propietari del lloc web TarongesNostres.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin.

La utilització ininterrompuda del lloc web TarongesNostres.cat per part de l’Usuari, així com de la relació comercial amb Guillem Espinach Chertó per la venda de productres que s’ofereixen a l’esmentat lloc web, constituirà una ratificació del present document, amb les modificacions i canvis que s’haguessin introduït.

Per les mateixes raons anteriorment esmentades, Guillem Espinach Chertó es reserva el dret de modificar o interrompre el servei del lloc web TarongesNostres.cat en tot o en part, si hi ha hagut o no notificació a l’Usuari. Guillem Espinach Chertó no serà responsable davant l’Usuari ni davant tercers per haver exercit el seu dret de modificar o interrompre el servei del lloc web TarongesNostres.cat.

POLÍTICA DE COOKIES

La LSSI-CE, obliga a tots els que tenim un bloc o un lloc web a advertir a l’usuari de l’existència de Cookies, informar sobre elles i requerir permís per a descarregar-les.

Al lloc web TarongesNostres.cat utilitzem Cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació i volem informar-te de manera clara quines són les Cookies que utilitzem.

 

 1.  Què són les Cookies?

Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al nostre navegador que escrigui al nostre disc dur, amb informació sobre el que hem estat fent per les seves pàgines. Tenen una data de caducitat, que pot oscil·lar des del temps que duri la sessió fins a una data futura especificada, a partir de la qual deixen de ser operativa.

És per això que les Cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant moltes avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. En cap cas les Cookies poden malmetre el teu equip. Per contra, el que estiguin actives ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

Has de saber que:

• les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador/dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer dades personals de l’usuari;

• i que en tot moment pots accedir a la configuració del teu navegador per a modificar i/o bloquejar la instal·lació de les cookies enviades sense que això impedeixi l’accés als continguts del lloc web.

 

2.  Tipus de Cookies que s’utilitzen en aquest lloc web

 • Cookies tècniques pròpies i de sessió: són les que el nostre lloc web envia al teu navegador/ordinador/terminal necessàries per a l’ús del lloc web i la prestació de servei de l’ecommerce.
 • Cookies de tercers: recullen informació de la navegació, l’ús, preferències i eleccions que es realitza al nostre lloc web, i ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i poder fer anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del lloc web:
  • Google Analytics: per poder fer anàlisi estadística de l’ús de l’usuari al nostre lloc web:

https://www.google.com/analytics/

https://www.google.com/analytics/terms/es.html

 • Google Adwords: per al seguiment de les conversions, duració 30 dies i no recull cap informació que identifiqui a l’usuari. La Cookie s’afegeix quan l’usuari fa click a un acunci.

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es

Alguns serveis de TarongeNostres.cat poden utilitzar connectors amb les diverses xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc. Quan utilitzes el registre social, autoritzes a la xarxa social a emmagatzemar una Cookie amb les preferències de navegació, i agilitza l’accés a següents visites. Aquesta Cookie però la pots eliminar i a anul·lar els permisos d’accés dels serveis de TarongesNostres.cat.

Tot i així, tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre és possible comptar amb informació actualitzada de les cookies que terceres parts puguin utilitzar a través d’aquest lloc web. Especialment en els casos en què aquest lloc web conté elements integrats: és a dir, textos, documents, imatges o videos que s’emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web. En cas que et trobis amb aquest tipus de galetes en aquest lloc web i no les haguem esmentat en aquesta política de Cookies, et prego que m’ho comuniquis. També pots posar-te en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la galeta, i com ha garantit la seva privacitat.

En definitiva, les Cookies d’aquest lloc web ajuden a:

 • Fer que el lloc web funcioni de manera correcta
 • No haver d’inicar sessió cada cop que visites el lloc web
 • Recordar la vostra configuració durant i entre les visites
 • Millorar la velocitat i seguretat del lloc web
 • Poder compartir pàgines amb les xarxes socials
 • Mostrar anuncis en funció dels teus hàbits de navegació

I també volem que sàpigues que mai utilitzarem les Cookies per recollir informació d’identificació personal o sensible, ni compartir-la amb tercers.

Com a Usuari, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes Cookies mitjançant la configuració apropiada del teu navegador.

Segons els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs donant el teu consentiment per a l’ús de les cookies, en les condicions contingudes en aquesta política de cookies.

 

3.  Com gestionar i desactivar aquestes Cookies?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les Cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador d’Internet.

Igualment, pots modificar la configuració del navegador de manera que rebutgi totes les galetes o únicament les galetes de tercers.

Sempre pots eliminar qualsevol de les galetes que ja es trobin en el teu equip.

També tens la possibilitat d’adaptar el teu navegador de manera que se’t notifiqui abans que es descarregui cap Cookie.

En el cas de bloquejar la instal·lació de Cookies, de manera que no s’instal·li cap galeta en el teu equip, és possible que no puguis accedir a alguns dels serveis i que la teva experiència a la nostra web sigui menys satisfactòria.

Tingues en compte que hauràs d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzis. En els següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per configurar o desactivar les Cookies a cada navegador: